דף הבית >> הליך גירושין >> ייצוג בבימ"ש ובבתי דין רבני

ייצוג בביה"מ ובבית דין רבני 

הזכות  להיוועץ  בעורך דין, ולהיות מיוצג על ידי עורך דין היא מזכויות היסוד של הפרט במשטר דמוקרטי.המשטר המודרני מכיר בזכות הייצוג כזכות שאינה נופלת בחשיבותה מזכויות יסוד אחרות.

הטעם לכך ברור.
 
עורך הדין, מעצם מקצועו,הכשרתו וניסיונו עשוי לייצג בצורה טובה יותר את עניינו של הפרט, להעמידו על זכויותיו,ולנתב אותו לדרך הפעולה החוקית, הטובה והראוייה ביותר בנסיבות העניין.
 
המציאות מלמדת כי עצם מעורבותו של עורך הדין במגעים שבן לקוחו לרשויות או לצד שכנגד, יש בה כדי להרתיע את הרשויות או הצד שכנגד בפני ניסיון לקפח זכויות.
 
יחד עם זאת, יש לזכור כי עורך הדין אינו קוסם ולא עושה נפלאות. הוא גם לא "קבלן להצלחות משפטיות. יהיו
כישוריו המקצועיים אשר יהיו.
 
הליך הייצוג המשפטי מתחיל ב"קדם משפט", המנסה לבדוק את ענייני התביעה והאם הם ניתנים לפישור או גישור. לאחר שנסקרים כל "המסננים הטרום דיוניים" ובית המשפט מוצא כי אין אפשרות לפשרה אשר תבלום את ההליכים, תימשך המערכה המשפטית אשר בסופה יוכרע הדין.
 
מערכה זו מבוססת על כללים מדוייקים אשר מנחים את הצדדים בדיון ומבהירים את זכויותיו וחובותיו של כל צד.
אחד הכללים הבסיסיים והחשובים בהופעה בבית המשפט הוא הכלל בדבר "נטל ההוכחה". כלל זה קובע כי ההוכחה מוטלת על כתפי התביעה :"המוציא מחברו עליו הראיה".
 
פעמים שהדיונים הראשונים אינם מספיקים ויש צורך בדיון הוכחות.  אזי, התביעה מביאה בזה אחר זה את כל עדיה, ראיותיה, ומוצגיה, ושוטחת בפני בית המשפט את כל הידוע לה על העובדות הנטענות.
בתום עדותו של כל עד מטעם התביעה, זכותו של הנתבע לחקור את העד ולשאול אותו שאלות בדבר עדותו. חקירה זו נקראת "חקירה נגדית" ומטרתה לבחון את אמיתות דברי העד ואת אמינותו.
בסיום החקירה הנגדית רשאי התובע לשוב ולחקור את העד. חקירה זו נקראת "חקירה חוזרת".
 
קיימת אפשרות לעדות עצמית.
 
לאחר שלב זה יגיע תורו של הנתבע. ההגנה תביא עדויותיה והחקירות בעניינם.
 
לאחר שהתביעה וההגנה סיימו את מסירת ראיותיהם, מגיע שלב הסיכומים. כל צד מסכם את מהלך המשפט, ראיותיו והשלכות משפטיות הנובעות מהן.
הסיכום נעשה בע"פ או בכתב.
 
רק לאחר מכן יבוא פסק הדין.
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook