דף הבית >> גירושין ברבנות >> ייצוג בבית דין רבני

 ייצוג בבית הדין הרבני ע"י טוענת רבנית

בתי הדין הרבניים הם חלק מבתי המשפט בישראל, הכוללת את בתי הדין הדתיים , הפוסקים על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי.

לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין , מכוח הוראות סעיף 1 לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים(נישואין וגירושין) התשי"ג- 1953. וכן סמכות בלעדית בענייני גיור והקדשות, יוחסין, אישורי רווקות, אלמנות, קביעת מעמד אישי , הצהרות דתיות וחליצה.

הסמכות הייחודית היא לענייני נישואין וגירושין  בלבד, בכל הנושאים הכרוכים לגירושין (משמורת, מזונות , רכוש וכו') קיימת סמכות מקבילה לבית המשפט למשפחה. למעשה, בית הדין הרבני הוא בעל סמכות שיפוט מקבילה לטריבונל המשפטי הקרוי "בית משפט לענייני משפחה", ובישראל קיימים תריסר בתי דין רבניים, וכן בית דין מיוחד לעגונות, ובית דין מיוחד לענייני גיור.

עניינים נוספים בהם דן ומטפל בית הדין הרבני בסמכות מקבילה ובהסכמת הצדדים הם:  נושאים הנלווים לגירושין (מזנות, רכוש, משמורת ),בוררות בענייני ממונות, ירושות, צוואות, אפוטרופסות, וצווים שונים.

סמכות השיפוט המקבילה באה לידי ביטוי בכך שעל מנת שהתנהלות משפטית תתקיים בטריבונל זה או אחר, על הצדדים להשיג בהליך שנקרא מירוץ הסמכויות. כלומר, אותו הצד שיגיש ראשון את תביעתו, קנה (ע"פ רוב) את הסמכות של אותה ערכאה משפטית ושם יתנהלו כל ההתדיינויות המשפטיות בדבר אותה תביעה.

מה פירוש סמכות ייחודית?  לבית הדין הרבני תפקיד חשוב במדינת ישראל : הוא היחיד המורשה לאשר גירושין, לקבוע אם יש עילות גירושין מספקות, לקבוע ולערוך גט, לחייב  בכתובה, ואף לכפות גט בכוח. כל זוג נשוי בישראל , אפילו אם התחתן בנישואין אזרחיים בחו"ל , אם ירצה להתגרש, מחוייב להגיש בקשת גירושין בבית הדין הרבני, ורק כשהבקשה תאושר, יוכר כגרוש ע"י השלטונות.  בענייני נישואין- בית הדין הוא היחיד הדן באישורי הנישואין, היתר  נישואין,היתר מאה רבנים, ביטול נישואין, אישור עריכת חופה וקידושין, עיכוב נישואין, שלום בית ומדור ספיציפי.

בבתי הדין הרבנים יושבים 3 דיינים,  וישנם מקרים בהם יתאפשר דיון גם במעמד דיין אחד, וזאת בהסכמת הצדדים.הדיון נערך תמיד בדלתיים סגורות ואינו פתוח לציבור ולתקשורת.

פסיקותיו של בית הדין הרבני מחייבות, וניתנות לאכיפה ברשויות המבצעות: משטרה, הוצאה לפועל, וכד'.

כדי למנוע בעיות ולקצר תהליכים מסובכים , מומלץ להיעזר בשירותיו של טוען/ת רבניים ,  שמכירים מקרוב את מערכת בתי הדין הרבנים ויוכלו להקל משמעותית על המתדיין הנמצא במצב נפשי לא קל.
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook