מאמרים

משמורת והחזקת ילדים

עד הגיעו לגיל 18, מוגדר הילד בתור קטין ולפיכך מוגדר עבורו הורה עליו מוטלת האחריות היומיומית על גידולו וחינוכו. והדאגה לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים. אחריות זו נקראת משמורת או חזקה על הילד.      קרא עוד...

זכויות הילד ומעמדו

במשפט הישראלי קיימים 2 עקרונות יסוד מנחים לצורך הכרעת גורלם של ילדים קטינים- עקרון טובה הילד (שנדון בהרחבה בפרק 2) ועקרון זכויות הילד. זכותו של כל ילד, זכות יסוד, שצרכיו החומריים והנפשיים יסופקו ברמה      קרא עוד...

הקול לא נשאר במשפחה

יקר ההלכה היא כי בן מורד הנמצא אצל האם, למרות שפסק הדין מורה כי עליו להתגורר עם אביו, פוטר את אביו ממזונותיו. אך למעשה אף הלכה זו אינה פוטרת חד וחלק את האב ממזונות, וקיימים סייגים רבים להסקת מסקנות...      קרא עוד...

מוניטין - כיצד בא לידי ביטוי בחלוקת רכוש?

מוניטין- פירוש המונח מוניטה= מטבע. מוניטה- אלת הכספים ששמרה על הרכוש והקיסרים הרומים הטביעו את דמותה במטבעות שלהם. מוניטין במקור משמעו שווה ערך כספי.      קרא עוד...

פירוק שיתוף במקרקעין

שיטות המשפט השונות נוטות להתייחס אל בעלות משותפת כאל מצב זמני ונסבל, ולא כאל מצב רצוי. ולכן במצב של בעלים משותפים מסוכסכים העדיפו להביא את יחסי השיתוף לקיצם, שכן היכולות של בתי המשפט להשכין שלום...      קרא עוד...

הפוליגמיה ומקומה ביהדות לדורותיה

לפי המסורת היהודית, הנישואים המונוגאמיים הם חלק בלתי נפרד מהתכנית האלוקית כבר מבריאת העולם. בספר בראשית נאמר: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד." (בראשית ב' כ"ד), וכך שניהם...      קרא עוד...

מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook