דף הבית >> מאמרים >> מוניטין - כיצד בא לידי ביטוי בחלוקת רכוש?

מוניטין- כיצד בא לידי ביטוי בחלוקת רכוש

מוניטין- פירוש המונח מוניטה= מטבע. מוניטה- אלת הכספים ששמרה על הרכוש והקיסרים הרומים הטביעו את דמותה במטבעות שלהם.
מוניטין במקור משמעו שווה ערך כספי.
בביהמ"ש העליון- נכס שאינו מוחשי וקיים קושי לזהותו.  
במס הכנסה- מוניטין= שם טוב המושך לקוחות והלקוח חוזר לעסק בגלל שמו הטוב של העסק או בגלל העדר אלטרנטיבה.
ההון האנושי, המוניטין= סה"כ המיומנויות שרוכש האדם בין אם מיומנויות אישיות לבין מיומנויות נרכשות כמו לימודים וכו'.
בהון האנושי 2 מרכיבים: הכישרון הטבעי , וההכשרה והלימוד המקצועי.
 
בעזרת ההתייחסות להון האנושי אנו מתייגים אדם כבעל ערך מוגדר ספציפי.
יש קושי להפריד בין ההשקעה לתכונות ולכישרונות הטבעיים.
הקושי להעריך את המוניטין אין בו כדי לפגוע בזכותו של בן הזוג לקבל פיצוי. בפס"ד "מוסכי צומת גהה", המוניטין נחשב כזכות קניינית. בפרשת "אינפק בע"מ נגד פקיד השומה" קבע בית המשפט העליון כי גם מוניטין הגלומים בתכונות אישיות של בעל העסק ניתנים להעברה לאחרים ולכן נחשבים כזכות קניינית.
 
השאלה: האם ניתן לכלול את ההון האנושי ומוניטין כנכס בר איזון ולחלק אותם בין בני זוג במועד הגירושין?- בפרשת "חסל"- בני זוג שנישאו ב- 1960 וב-1981 הבעל יסד חברה ובני הזוג נפרדו 5 שנים לאחר שהעסק נפתח- האישה תבעה רווחים שהופקו בעבר וכאלו שיהיו בעתיד מהטעם שמדובר ברכוש משותף. ביהמ"ש העליון ניסה לדייק בין העץ לבין הפירות- אך לא ניתן לקבוע מתי היתה ההשקעה העיקרית ולכן לא ניתן לדעת בדיוק מהו מועד ההשקעה העיקרי בנכס. ביהמ"ש העליון קבע שהאישה זכאית למחצית העץ והפירות כפי שהיו ביום הפירות אך לא לעתיד. כי קשה להעריך את הרווחים של העסק בעתיד. כמו כן אין לאלץ את בני הזוג שנפרדו להמשיך ולקיים את הקשר ביניהם.
יש 2 תנאים לכך שמוניטין או נכס הון אישי יהווה נכס בר איזון ויתאפשר לחלקו: צריך שיתגבש וגם שיהיה פער גדול בין הכנסות הצדדים.
 
לעומת הגישה הטוענת שיש לחלק מוניטין קיימת גישה שונה.
השופט פינקלמן בפס"ד "רום" בחיפה: דחה תביעה להכיר במוניטין אישיים כנכס בר איזון. "המוניטין הוא גופו של מדען הוא אינו ממון שניתן לחלוקה".
פרשת "גוזנר" (97)- אין לכלול מוניטין אישי כנכס בר איזון. ואין לכלול את המוניטין בשיתוף.בעל המוניטין צריך למכור עצמו כדי לדעת את מחירו על מנת לתת שיתוף לאישה.
 
 
פרשת "|ברגר" (00)- השופט עדיאל- דחה את תביעת האישה למוניטין של בעלה הגינקולוג. "למרות שלא ניתן לדחות לגמרי את השיקולים שתומכים בקבלת המוניטין כנכס בר איזון לא ניתן לחלקו כנכס בר איזון. מוניטין אישי זה מכלול תכונות אישיות המשקפים את אישיותו של אדם|".
ניתן לגבש מהפסיקה הנ"ל 4 טעמים לאי הסכמה לחלוקת המוניטין:
  1. מוניטין- הם נכסים שלא ניתן לגבשם לכסף.
  2. הכללת נכסי קריירה בנכסים נותנת זכות שליטה לבן הזוג בעבודתו הטבעית של בן הזוג האחר.
  3. יש קושי לבודד את נכסי הקריירה בין האישיות של האדם למה שצבר והשקיע בנישואין.
  4. יש קושי לנתק את בני הזוג כי מדובר על עתיד.
 
הפילוסופיה שמאחורי חלוקת נכס הקריירה-המוניטין.
בהלכת נפיסי- הוטבע המושג "הצדק החלוקתי." ושם נקבע: שהוראות הדין הקובעות את אופי המשטר הרכושי הינו בבואה של חזקת השיתוף. חלוקה צודקת היא שוויון הזדמנויות לבני הזוג (שחר ליפשיץ).חלוקה צודקת צריכה לאפשר פתרון ראוי והזדמנות נאותה לשני בני הזוג ביום שלאחר הגירושין במשך השנים שלאחר הפרידה.   שכיר- גילומו וחסכונותיו והפנסיה מגולמים ונראים בתלוש השכר. לעומת עצמאי ששם זה אחרת.
אמנם קשה לכמת מוניטין והערכה הכספית שלו. אך זה אינו מצדיק להוציאו מנכסי החלוקה. אם לא מחלקים זו תוצאה שנוגדת את הצדק החלוקתי.
 
הגישה הזו התקבלה אצל השופטים ונשמעו דעות שיש להכליל את נכסי הקריירה בתוך הנכסים ברי החלוקה.
 
בפרשת "פלונית"- השופטת קינן קבעה שלא ניתן לתת לבעל מחצית מהפירות שנצמחו לאישה במהלך הנישואין. השופט יעקוב שווילי בערעור : סבר שיש לכלול מוניטין במסת הנכסים ברי החלוקה והקושי לכך אינו מצדיק הוצאתם מנכסי הרכוש. רובינשטיין קבע שדעתו זהה לשל יעקוב שווילי.
 
ביהמ"ש העליון אסף את כל הגישות השונות בפרשת "פלוני נ' פלוני"-הצדדים התחתנו לפני 1974 חלה עליהם הלכת השיתוף .ביהמ"ש חייב את הבעל גם בנכסי קריירה באופן של תשלום עתי. (תשלום מחולק)
השופט רבלין: יש לקבוע שיתוף על נכסי קריירה מכוח עקרון השוויון. בספרות הזרה מתוארת הרעה של מצבן של נשים שנותרות עם נכסים פשוטים. מניתוח פסק הדין נראה כי השופט רבלין מדבר על פיצוי ולא על נכס בר חלוקה עפ"י חוק יחסי ממון. לאורך כל פס"ד הוא מדבר על פיצוי שיש לתת לאישה. השאלה: מה קורה שההבדל בין הבעל והאישה הוא לא משמעותי? האם יש לאזן את נכסי הקריירה?
 
השופטת ארבל : בפס"ד אחר ציינה כי נקבעה הלכה ואין מקום לדון בשאלה זו פעם נוספת .
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook