דף הבית >> הליך גירושין >> מזונות אישה וילדים

מזונות אישה וילדים

סיפור מקרה:

רוני הגיע אלי כשבידו כתב תביעה מאשתו אופירה שעזבה את הבית. "בלי שום סיבה",לדבריו.

"התובעת אינה עובדת, ואילו משכורתו של הנתבע גבוהה", נאמר בתביעה.   "התובעת הייתה רגילה לרמת חיים מעבר לממוצע ועתה אין היא מסוגלת כלל לכלכל את עצמה".

רוני נראה רגוע: "אני אטען כי משעזבה את הבית ללא הצדקה , אין היא זכאית למזונות".

אכן כך נקבע במפורש במשפט העברי, שהוא הדין לפיו פוסקים גם בבתי הדין וגם בבתי המשפט.

שבועיים לפני הדיון, חזרה אופירה הביתה. אך היא לא שבה מכוונות טהורות. עורך דינה  ייעץ לה להשמיט את הבסיס העיקרי בטיעוני של רוני.

השופט פסק לאופירה מזונות , שכן כעת אינה עובדת, וכעת היא חיה בבית. 

בהחלטתו סיכם השופט את עיקרי ההלכות בנושא מזונות אישה:

אין הבעל זכאי לדרוש מאשתו שתצא לעבוד (אציין, כי ישנם שופטים הפוסקים שניתן לחייב–    א.ד.)

בד"כ הבעל חייב לאשתו מזונות בהתאם למנהגי המקום בה היא חיה, ולפי הרמה לה הורגלה.

בעת פסיקת המזונות יילקח בחשבון הכנסותיו של הבעל, רמת חייו , ואף יכולת השתכרותו.

המושג מזונות כולל: מזון, ביגוד, ריפוי ותרבות.

מעבר לצרכי המחייה חייב הבעל לספק לאישה הוצאות עבור דיור, הנקראים מדור.

חיוב המזונות חל כאשר אישה חיה עם בעלה או אם עזבה מחמת התנהגות קשה של הבעל. 

אם עזבה מרצונה החופשי וללא "עילה" המצדיקה את עזיבתה, לא תוכל לקבל מזונות.

הכנסותיה של האישה ממקום עבודתה יילקחו בחשבון ויכללו בסכום המזונות אותם חייב הבעל.

לאישה יש זכות לומר: "איני ניזונת ואיני עושה", דהיינו, ברצוני להשאיר את משכורתי ברשותי   בלבד ובתמורה אני מוותרת על המזונות מהבעל. זכות זו שמורה אך ורק לאשה.

אופירה חזרה הביתה. האם גם "מתוך שלא לשמה" יגיעו ל"לשמה"?

פה כבר המציאות היא שתשפוט.
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook