דף הבית >> ממון ומשפחה >> סכסוכים כספיים

סכסוכים כספיים

"מיהו חכם? אדם שאינו נקלע לצרות אשר אחרים מנסים לצאת ממנו"
 
ראובן הגיש כנגד אחיו וכנגד בת אחיו , תובענה כספית ע"ס 390,000 ₪. בתביעתו טען שהם העלימו כספים אלו מהעסק משותף "אופנת פלפל", אשר נוהל על ידו של ראובן ואברהם.
בעקבות תביעה זו , הגישו אברהם וחנה בתו תובענה שכנגד על סך של למעלה מ-2,000,000 ₪ נגד ראובן ונגד אלמנתו של שותף שלישי בעסקי האחים.
 
מתברר כי האחים ניהלו יחד מספר עסקים. ראובן טען כי מטוב ליבו, הכניס את אברהם וילדיו לעסק בעוד הם גוזלים את הכספים המגיעים לו. אברהם לעומתו טען כי הוא ואשתו הקימו את החברה ומתוך רצון לעזור לראובן, שיתפו אותו בחלק מהעסקים, ואילו הוא, יחד עם אלמנתו של השותף השלישי, העבירו מניות לעצמם מאחורי גבם.
 
האם מדובר בסכסוך משפחתי שיידון בבית המשפט?
 
בחוק נאמר כי ענייני משפחה יידונו בבית משפט לענייני משפחה.
החוק מגדיר מהם ענייני משפחה: "תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושא שוויה אשר יהא"
 
אם נפשט את מילות החוק נראה כי על מנת שתוקנה לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בתובענה מסויימת, על התובענה לעמוד בשני תנאים מצטברים:
א.   התובענה היא בין אדם ובן משפחתו.
ב.   עילת הסכסוך היא בתוך המשפחה.
 
במקרה דנן, התקיים התנאי הראשון, מדובר בסכסוך בין אח לבין אחיו. עם זאת המחלוקת הינה כספית ועסקית ולא מחלוקת משפחתית. מכאן שעילתה של התובענה אינה "סכסןך בתוך המשפחה" ועל כן אין לביהמ"ש לענייני משפחה סמכות לדון בה.
 
קיימות בעיות אופייניות לעסקים משפחתיים העלולים להביא לסכסוך:
א.   אי התאמה של הקרוב המעומד לתפקיד.
ב.   בעיות העסק עלולות לחדור לחיים הפרטיים.
ג.   והפוך: מחלוקות וסכסוכים של יום יום המקובלים בכל משפחה, עלולים לעבור לשדה העסק.
ד.   יצירת שני סוגי עובדים.
ה.  הפרעה לקידום עובדים מחוץ למשפחה, הנוטים לפרוש בהגיעם למסקנה כי "אין סיכוי להתקדם".
ו.   צצות בעיות משפטיות רבות, כגון: האם בסמכותו של קרוב משפחה למנות את קרובו לתפקידים המבוקשים?
 
מאבקים בתוך עסקי משפחה , נובעים בין היתר, מקנאה בין אחים,או קרוביהם. סיבה אחרת יכולה להיות תסכול על רקע פער בהכנסה בין אחים.
 
ניתוח מוקדם של בעיות שיש לצפות להן יחסוך כאב וסבל מהאנשים הקרובים לנו ביותר.
אל תגידו: "לי זה לא יקרה", וכך תימנעו מלהגיע לבתי המשפט.
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook