דף הבית >> גירושין ברבנות >> עילות לגירושין בבית הדין הרבני

בית דין רבני- עילות גירושין

ההלכה היהודית אינה מעודדת גירושין , אך מבחינה הלכתית אין מניעה להתגרש גם עם סתם "נגמרה האהבה".  או אז , אם אחד הצדדים מתנגד לגירושין לא יוכל בית הדין הרבני לכפות עליו את הגט. על מנת שבית הדין הרבני יתן פס"ד המחייב את הבעל או את האשה בגט  על הצד המעוניין בגט להוכיח עילת גירושין תקיפה על פי הדין העברי.
בית הדין יבחן את הטענות והמענות של הצדדים, ובדרך כלל יגיע לאחת ההחלטות הבאות:
*    פעמים שבה"ד לא ימצא עילה לגירושין, וידחה את התביעה. *פעמים שבה"ד ימליץ לצדדים בפסק דינו להתגרש.  *פעמים שבה"ד יחייב את הצד השני להתגרש. * ופעמים בודדות ביותר, שבה"ד יכפה על הצד השני להתגרש.
לפסק הדין הממליץ לבני הזוג להתגרש, שזו מצווה להתגרש, אין משמעות ממשית לגירושין. אם הצד הממאן מסרב, מאום לא יאונה לו.
גם לפסק הדין המחייב בעל להתגרש, והבעל ממאן לציית לו, אין השלכות מעשיות, מלבד השלכות כספיות: האישה תהא זכאית לקבל מיד את כתובתה ולעזוב את הבית בלא להפסיד את זכותה למזונות.
כאשר בית הדין נותן פסק דין הכופה גירושין,  אין פירושו של דבר אכיפת הגירושין למעשה וביצועם בניגוד להסכמת בן הזוג. הדין העברי מחייב נתינת/קבלת גט מרצון. משמעות פסק דין הכופה גירושים , היא כי יש לו "שינים", וניתן להפעיל על הסרבן צווי הגבלה, עד כדי הושבה מאחורי סורג ובריח . (את הגבר..)
באופן כללי ניתן לחלק את העילות לשתי קבוצות- עילות אובייקטיביות שאינם תלווית בהתנהגות הצד השני, ועילות סובייקטיביות תלויות התנהגות.
 

עילות גירושים מוכרות לגבר בתביעת גירושין (אובייקטיביות וסובייקטיביות): 

 1.  המקרה הקיצוני בגידה בבעל, המכונה במקורות "אשה שזינתה תחת בעלה".  בגידה תחשב   כבגידה רק אם היא מלאה ואם ישנם שני עדים ברורים ולא רק חשד.  הודאתה של אישה עצמה שבגדה אינה מספקת כדי לאסור אותה על בעלה, כי חוששים אולי היא     טוענת כך בגלל שרוצה גבר חדש :"שמא נתנה עיניה באחר".    האשה הנואפת תהיה אסורה גם על המאהב והוא לא יוכל לשאתה לאשה.
   
 2. כאשר האשה "עוברת על דת משה ויהודית", שפירושו :משרכת דרכיה ונוהגת בדרכים לא  צנועות. מעשים אלו מכונים גם "מעשי כיעור".   * לדוגמא, מתרועעת עם גברים בבתי קפה.     * למשל, מתלבשת באופן פרובוקטיבי במיוחד.   * או מקללת, ופוגעת בו ובמשפחתו ללא הרף.     * או מכשילה את בעלה באיסורי דת , לדוגמא :מאכילה את בעלה באוכל לא כשר, ללא הסכמתו.
   
 3. אי קיום יחסים ללא סיבה- כאשר האישה מסרבת ללא טעם מוצדק ומוכר בבית הדין, לקיים יחסי אישות עם בעלה, יתרו בה ויורו לה לשוב מדרכה. אשה זו תיקרא מורדת.ויחייבוה להתגרש מבעלה.  כמובן שאם האישה חולה וכד'- לא תהיה בכך עילה לגירושין.
   
 4. כאשר האישה לוקה במומים ופגמים- למשל אם אינה יכולה ללדת, אם אינה יכולה פיזית יותר לקיים יחסי אישות, פגמי גוף דוחים במיוחד, מחלה מידבקת,ומומים שידעה לפני הנישואין והסתירה מבעלה.

  עילות גירושים העומדות לאשה בתביעת גירושין (אובייקטיביות וסובייקטיביות)

גם פה ניתן לחלק לשתי קטגוריות : לעילות הקשורות להתנהגות הבעל ולהתנהגויות שאינן קשורות.
 1. מומים- כאשר אי אפשר להתקרב לבעל בגלל מחלות מסוכנות ומדבקות, או ריח רע במיוחד, קיימת עילת גירושין. לא משנה אם המחלות צצו כעת או קודם הנישואין. מחלת הנפילה הינה בספק אם נכנסת לקטגוריה זו.
   
 2. מומים אחרים- ישנם מומים קצת פחות קשים, שאין עילה לגירושין בעטיים, אלא אם כן היו קודם הנישואין והבעל לא יידע את האישה על קיומם.
   
 3. בעל שאינו מסוגל להוליד- מאחר והאישה אינה מצווה להביא ילדים לעולם, לטענה זו של בעל שאינו מסוגל להוליד צריכה להתווסף הטענה שהיא מאד חפצה בילדים ללא קשר למצווה.  טענה זו תתקבל טוב יותר לאחר 10 שנות נישואין. במקרה זה תהא האישה זכאית גם לכתובה.
   
 4. בעל שאינו מסוגל לקיין יחסי אישות- המכונה "העדר כוח גברא".   אישה אינה יכולה להוכיח מצב זב באופן מוחלט ולכן די בסיוע מועט בכדי לחזק נאמנות דבריה. אם הבעל מודה בדבר קיימת זכות לאישה לקבל כתובתה.
   
 5. בעל שיכול אך מסרב לקיים יחסי אישות- בין אם הוא ממשיך לגור יחד עימה באותו הבית או בחר לעזוב- בכל מקרה נקרא מורד.
   
 6. בעל שמסרב לשלם מזונות- אם אין רוצה לשלם למרות שיש לו, ואם אינו משלם ודואג לה בגלל שלא רוצה לעבוד, ואפילו אם רוצה ואינו יכול,- קודם יחייבוהו לדאוג לה , ובכל אופן, אם הוא ממשיך לא לדאוג לה כלכלית יחייבוהו ליתן לה גט.
   
 7. בעל שלא מתנהג עם אשתו כראוי- מקניט אותה בלי סיבה מצדיקה, או צועק וכועס מאד, מסרב לתת לה ללכת לבני משפחתה, כמובן שאם מכה אותה, או מקלל. מדובר כמובן לא במקרה אחד יוצא דופן, אלא בהתנהגות כללית.
   
 8. בעל שבוגד עם אשה אחרת-  מכונה "רועה זונות", גם אם מדובר על בגידה עם אשה אחת.
   
 9. בעל המכשיל את האשה ומביא אותה לעבירות- מאכיל אותה ללא הסכמתה במאכלים לא כשרים, או שוכב איתה בתקופת נידתה.
 
 אלו המקרים בהם יש עילות לגט וניתן לחייב אחד הצדדים לגט פיטורין. כמובן שכל מקרה הוא לגופו , ייתכנו מקרים דומים ונוספים, וייתכנו חריגים ברשימה זו.
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook