דף הבית >> גירושין ברבנות >> רבנות גירושין

רבנות גירושין בית דין רבני- סמכויות שונות

לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין , מכוח הוראות סעיף 1 לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים(נישואין וגירושין) התשי"ג- 1953. וכן סמכות בלעדית בענייני גיור והקדשות, יוחסין, אישורי רווקות, אלמנות, קביעת מעמד אישי , הצהרות דתיות וחליצה.
 •  חליצה- תביעה המוגשת ע"י אלמנה ללא ילדים נגד אח בעלה ובתנאי שאינו נשוי בכדי להתיר לה להינשא לאחר, ולא לאח בעלה (כאשר הבעל נפטר מבלי להותיר אחריו ילדים , אמור היה אחיו של הנפטר לייבם את האלמנה, כלומר להינשא לה).  ויתור על נישואין אלו מכונה חליצה.
   
 • גיור-   בקשה המוגשת ע"י לא יהודי'ה המבקש/ת להסתפח לעם היהודי.  צריך שיהיה בידו/ה אשרת שהייה בישראל ל-6 חודשים. כאשר הליך הגיור נעשה בבית דין בחו"ל או בבית דין בארץ שאינו רשמי במדינת ישראל, לעיתים נדרש לצורך נישואין, להביא את המסמכים ולבקש את אישור בית הדין הרבני המוכר.
   
 • בוררות- בקשה המוגשת ע"י צד מעוניין, שביה"ד ישמש בורר בינו לבין הצד השני בנושאים שאינם בסמכות בית הדין הרבני, כגון: סכסוך כספי, אי כיבוד הסכמים, וכו'. ביה"ד יכול לדון בנושאים אלו רק אם הצדדים חתו על שטר בוררות.
   
 • הקדשות-  בקשה המוגשת ע"י אדם המבקש להקדיש נכס ו/או רכוש ו/או למטרת צדקה, כגון: מבנה לבית יתומים, ספרי קודש לספריה, וכו'    הנהלת בית הדין מקיימת מערך פיקוח על ההקדשות ומגישה תביעות נגד נאמנים שיש חשש שמעלו בתפקידם.
   
 • אישור אלמנות- בקשה המוגשת ע"י גבר או אישה, שבן/בת זוגם נפטר/ה, לצורך אישי או לצורך רישום במשרדי במוסדות הממשלתיים והציבוריים.- קביעת סטטוס.
   
 • אישור רווקות- בקשה המוגשת ע"י תושב חוץ (בד"כ ) או עולה חדש, או תושב ארעי לקבוע שהצשיב הוא רווק/פנוי לנישיאוין.
   
 • קביעת מעמד אישי- בקשה המוגשת לביה"ד לקבוע מעמד אישי של המבקש/ת. כגון: יהדות, רווקות, התר להינשא, כהונה ועוד.
   
 • ירושה- בקשה המוגשת לבית הדין אשר המגישים הם היורשים לפי דין.  בתום הדיון מוציא ביה"ד צו ירושה לזוכים למימוש ירושתם.
   
 • צוואה- בקשה לקיום צוואה של נפטר/ת. ביה"ד מוציא צו קיום צוואה.
   
 • אישור צוואה מהחיים- לאשר נוסח צוואה שהכותב הגיש לביה"ד ובה מצווה נכסיו לנהנים.
מודיעין
רח' ערער 9
קניון עזריאלי, מודיעין
טל:
026259333
ירושלים
רח' הלל 23
טל:
026259333
פקס: 1538-9701412
ניווט מהיר:
ספרות עזר
מהתקשורת
מפת האתר
Articles
Facebook